Emotionele stabiliteit

Emotionele stabiliteit is een van de vijf persoonlijkheidskenmerken uit de Big Five persoonlijkheidstheorie. Emotionele stabiliteit wordt ook wel neuroticisme genoemd. Waarbij neurotisch het tegenovergestelde van emotioneel stabiel is. Een lage score op emotionele stabiliteit kun je ook omschrijven als ‘sneller bezorgd’. Tot voor kort werd een lage score op emotionele stabiliteit als minder gewenst gezien. Uit recent onderzoek blijkt echter dat gevoelige mensen vaker proactief zijn en gemakkelijker fantaseren.

Ontdek nu zelf hoe hoog je scoort op het kenmerk emotionele stabiliteit.

DOE DE BIG FIVE TEST

emotionele stabiliteit

Kenmerken emotioneel stabiele mensen

Het persoonlijkheidskenmerk emotionele stabiliteit geeft aan in welke mate je gevoelig bent voor negatieve emoties. Mensen die hoog scoren op dit kenmerk zijn over het algemeen relaxed, maken zich niet zo snel zorgen, zijn tegenslagen snel te boven en worden niet snel in verlegenheid gebracht. Emotioneel stabiele mensen zijn meestal kalm, staan sterk in hun schoenen en kunnen tegen een stootje. Er moet heel wat gebeuren willen zij gestrest of emotioneel raken. Nadeel van een hoge score is dat anderen snel van mening kunnen zijn dat je nooit enthousiast bent en ongevoelig overkomt.

Kenmerken neurotische mensen

Mensen die lager scoren op emotionele stabiliteit worden soms ook neurotisch genoemd en zijn over het algemeen sneller bezorgd en boos. Daarnaast hebben zij de neiging de negatieve kanten van dingen te zien en hebben over het algemeen meer tijd nodig om tegenslagen te boven te komen. Bezorgdere types zijn over het algemeen gevoelig van aard, ervaren vaker emotionele ups en downs en hebben vaker en langduriger last van onzekerheid en stress. Heb je een lage score op emotionele stabiliteit? Beter met stress omgaan kan je gelukkig heel goed leren. Bijvoorbeeld met een cursus mindfulness.

 

Neurotisch gevoelig

Is een lage score op emotionele stabiliteit onwenselijk?

In principe kun je geen slechte of goede score op een persoonlijkheidstest hebben. Bij elke score hoort een negatieve kant (de valkuil) en een positieve kant (de kwaliteit). Maar een lage score op emotionele stabiliteit, wat betekent dat je dus als neurotisch bestempeld wordt, denken veel mensen toch snel dat dit niet gewenst is of maar weinig voordeel oplevert.

Gevoelige mensen fantaseren makkelijker

Naast het feit dat je het soms ook heel goed is om alert, bezorgd en attent te zijn, blijkt er uit recent hersenonderzoek* dat er ook een positief verband is tussen gevoeligheid voor negatieve emoties en creativiteit. Neurowetenschappers hebben namelijk ontdekt dat een specifiek gebied bij neurotische mensen extra ontwikkeld is. Dit gebied zorgt er voor dat neurotische mensen makkelijker gedachten genereren. Zowel negatieve gedachten als positieve gedachten. Gevoelige mensen fantaseren dus makkelijker. Dit heeft als nadeel dat ze sneller rampen en bedreiging kunnen bedenken. Maar aan de andere kant maakt deze competentie het ook makkelijker om over positieve zaken te fantaseren.

Gevoelige mensen zijn vaker proactief

Uit een tweede onderzoek** blijkt dat mensen die gevoelig zijn voor negatieve emoties zich vaker proactief opstellen. Bij neurotische mensen wordt proactief gedrag mogelijk aangeleerd om controle over eigen negatieve emoties uit te oefenen. Ben je sneller van slag, dan zal je ook sneller een oplossing aandragen en actie ondernemen als bijvoorbeeld een computersysteem faalt of de CV het begeeft. Resultaten in dit onderzoek wijzen er op dat proactiviteit een vorm van omgaan is met emotionele gevoeligheid.

Emotionele stabiliteit en een passende werkomgeving

Je score op emotionele stabiliteit is medebepalend voor de werkomgeving die bij je past. Een hoge score op emotioneel onbekommerd maakt je geschikt voor beroepen waarbij stress en spanningen veel voorkomen. Als je van nature wat neurotisch van aard bent, kun je beter zoeken naar een minder stressvolle werkomgeving en waar het van belang is alert en attent te zijn. Maar ook voor creatieve beroepen kan het nuttig zijn om gevoeliger of neurotisch van aard te zijn.

Emotioneel stabiele beroepen

Neurotische beroepen

Ben je benieuwd naar de andere Big Five beroepen? Kijk dan op het overzicht van Big Five beroepen en vind de beroepen die passen bij de verschillende Big Five persoonlijkheidskenmerken.

BIG FIVE BEROEPEN

*Trends in Cognitive Sciences (Perkins et al., 2015)
** Wolsink, I. (2017). Attention! An affective approach to anticipated action: Cognitive, affective, and motivational processes underlying proactive behavior, University of Amsterdam