Kansrijke beroepen

Dit zijn de kansrijke beroepen tijdens en na de coronacrisis

2 februari 2020, update 6 januari 2021
Begin 2020 waren er bijna geen kansarme beroepen en was het aantal uitkeringen historisch laag. Het coronavirus heeft hierin grote verandering gebracht. Toch zijn er ook nu nog beroepen waar juist veel vraag naar is en die zelfs, als gevolg van de coronacrisis, extra kansrijk te noemen zijn. Na de coronacrisis zullen sommige sectoren een sterker herstel laten zien dan andere sectoren en daarmee de vraag naar beroepen beïnvloeden.

kansrijke beroepen

Deze beroepen zijn zeer kansrijk

Textkernel’s Jobfeed analyseert de online-vacaturemarkt. Uit hun analyses blijkt dat in de eerste helft van 2020 het aantal vacatures dat per week geplaatst wordt, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, met 10 % tot 15% is afgenomen. Daarnaast worden steeds meer vacatures, die reeds online stonden, verwijderd. Waardoor het totale aanbod van vacatures nog verder afneemt. Maar er zijn nog steeds beroepen waar veel vraag naar is. Het UWV die in Nederland onder andere de uitkeringen bij werkloosheid uitkeert, stelt vast dat er ondanks de oplopende werkloosheid er in sommige sectoren nog steeds een tekort aan personeel is. Volgens het UWV zijn na de coronacrisis de baankansen het grootst in de IT, onderwijs en zorg. Wel merkt het UWV hierbij op dat hierbij vooral gaat om beroepen waarvoor doorgaans een langdurige opleiding noodzakelijk is, vaak op hbo-niveau of hoger.

Beroepen in de zorg

Voor de coronacrisis was er in de zorg al sprake van grote tekorten, met name aan verzorgenden IG en verpleegkundigen. Tijdens de coronauitbraak was het extra druk op de eerste hulp en zorg voor alleen coronapatiënten. Inmiddels komt de andere zorg weer op gang en blijft er de komende veel behoefte aan gediplomeerde artsen, verzorgenden en verpleegkundigen.

Beroepen in het onderwijs

In het onderwijs was al sprake van een tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs. In het voortgezet onderwijs is met name sprake van krapte voor docenten exacte vakken en talen. Deze tekorten doen zich in vrijwel alle regio’s voor. Dus voor leraren in het basisonderwijs en als docent wiskunde, natuurkunde of een ander exact vak of als docent Engels of een andere taal heb je voorlopig de banen voor het uitkiezen.

Beroepen in de IT

De arbeidsmarkt voor ‘IT-beroepen’ was volgens het UWV al sinds 2017 als ‘zeer krap’ te typeren en het vinden van goede IT’er is nu alleen maar moeilijker geworden. IT’ers zijn gewild bij IT-bedrijven maar ook bij banken, de overheid en bijvoorbeeld online-winkels. Door de coronacrisis zitten veel mensen noodgedwongen thuis en betstellen ze online boodschappen, kant-en-klaar maaltijden en andere producten en diensten. Daarnaast werken steeds meer mensen vanuit huis. Deze ontwikkelingen zorgt voor extra vraag naar IT’ers. Zo is er veel vraag naar IT-professionals met kennis van Cloud toepassingen en security specialisten. Om het thuiswerken zo goed en veilig mogelijk te maken. Daarnaast blijven er goede kansen op werk voor programmeurs en en developers in specifieke talen. Zoals Java, .NET, PHP en C# developers

Andere veelgevraagde beroepen

Volgens het UWV is er nog steeds veel vraag naar financieel analisten. Denk aan controllers, accountants, belastingadviseurs en assistent accountants. In de industrie zijn goede vakmensen nog steeds moeilijk te vinden. Voorbeelden hiervan zijn elektromonteurs, operators in de proces- en voedingsindustrie, frezers en werkvoorbereiders. In de bouw en installatie is er de komende jaren het nodige werk in de energietransitie (bijvoorbeeld de installatie van warmtepompen, zonnepanelen, isoleren van woningen, aanleg van laadpalen). Er blijft dus vraag naar installatiemonteurs en technisch geschoolde vakmensen zoals loodgieters. In de groene sector gaat het werk voor hoveniers gewoond door. Vacatures voor hoveniers waren de laatste jaren al moeilijk te vervullen. Daarbij komt dat de vraag vanuit particulieren is toegenomen, aangezien mensen sinds de uitbraak van het coronavirus veel meer thuis zijn. Tot slot is er vooral bij lagere overheden veel vraag naar personeel. Veel gemeenten hebben moeite met het invullen van hun vacatures voor beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, planologie en milieu. Er zijn veel bouwwerkzaamheden waar gemeenten bij betrokken zijn en er is steeds meer aandacht voor een duurzame leefomgeving. De coronacrisis zorgt bovendien voor extra werk bij gemeenten, UWV en belastingdienst, omdat deze organisaties betrokken zijn bij de uitvoering van diverse steunmaatregelen van de onderheid.

Kansarme beroepen

Door de krapte op de arbeidsmarkt waren er in 2019 bijna geen kansarme beroepen. De coronacrisis heeft hierin grote verandering gebracht. De horeca is op dit moment het hardst getroffen, gevolgd door persoonlijke dienstverlening en recreatie, sport en toerisme. Vooral het aantal vacatures voor koks (-65%), receptionisten (-64%), horecamedewerkers (-64%), medewerkers in de kinderopvang (-57%) en secretaresses (-55%) is zeer stevig gedaald. Voor de coronacrisis was er bij zogenaamde creatieve en taalkundige beroepen al sprake van een ruime arbeidsmarkt. De crisis heeft de vraag naar artistiek beroepen alleen maar verzwakt. Het UWV geeft daarnaast aan dat sommige dienstverlenende beroepen en daarbij behorende opleidingen te populair zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor dierenverzorger. Hierdoor ontstaat er veel concurrentie onder werkzoekenden. Daarnaast was er de afgelopen maanden ook minder vraag naar bijvoorbeeld hondenopvang. Mensen werkten meer thuis en gingen in het voorjaar niet op vakantie en hadden daardoor geen opvang nodig. Maar ook een opleiding tot onderwijsassistent levert te veel mensen af en de vraag voldoet niet aan het aanbod.

Tot slot lijkt de coronacrisis de effecten van de robotisering te versnellen. Veel administratief-ondersteunende en –financiële beroepen op lager en middelbaar niveau worden al enige jaren door digitalisering bedreigd. Dit speelt zowel bij de overheid als in de marktsectoren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om beroepen als administratief medewerker op lager niveau. Taken zijn steeds meer vervangen door slimme software en computersystemen. Ook worden administratieve taken overgenomen door collega’s of door burgers en klanten zelf. Bijvoorbeeld via elektronische agenda’s, apps en vooraf ingevulde belastingaangiftes. Met als gevolg dat er steeds meer bankfilialen worden gesloten en er daardoor minder behoefte is aan baliemedewerkers en administratieve krachten.

Verwachtingen voor 2021

Uiteindelijk zal de coronacrisis overwonnen worden. Wat betekent dit voor het herstel van de economie en de vraag naar beroepen? De verwachting is dat sommige sectoren volledig zullen herstellen. Maar er zullen ook sectoren zijn waarbij de vraag naar beroepen voorlopig laag zal blijven. Zoals de bedrijfscatering, luchtvaart, het openbaar vervoer en personenvervoer. Horeca, sport, recreatie en cultuur kunnen mogelijk een sterk herstel laten zien, als de coronacrisis over is. Dus als koks zich massaal hebben laten omscholen, zal er een groot tekort ontstaan naar mensen die ons eten gaan maken bij restaurants en cafés. En de vraag naar mensen in de zorg, het onderwijs, bij koeriersdiensten en hoveniersbedrijven zal hoog blijven. Net als in de techniek, bouw en de ICT. De kansrijke beroepen voor 2021 blijven die van leraar, verpleegkundige, programmeur, servicemonteur en loodgieter.

Omscholen naar alternatieve en kansrijke beroepen

Voor veel mensen met een kansarm beroep zijn er genoeg alternatieve beroepen denkbaar. Vaak zijn dit zogenaamde vitale beroepen zoals in de zorg. Maar denk ook aan beroepen die het online winkelen mogelijk maken. Soms moet iemand zich laten omscholen om een overstap naar een kansrijk beroep in een andere sector te realiseren. Om mensen hierin te helpen, hebben we 8 tips voor het maken van een carrièreswitch op een rijtje gezet.

beroepenzoeker

Hoe kansrijk is mijn beroep?

Wil je weten of jouw beroep kansrijk is? Ga dan naar de beroepenzoeker. Hier kun je beroepen vinden op basis van je persoonlijkheidskenmerken. Maar je kunt ook je huidige beroep vinden met behulp van het zoekveld. Vul de naam van je beroep in en ontdek hoeveel vacatures er nu zijn en wat het gemiddelde salaris is.

BEROEPENZOEKER