Kansrijke beroepen

Beroepen waar zeer veel vraag naar is

Wat zijn tegenwoordig* kansrijke beroepen? Voor de volgende tien kansrijke beroepen kunnen werkgevers maar met moete geschikte kandidaten vinden en is de vraag momenteel veel groter dan het aanbod.

1. Lasser (mbo), 2. Installatiemonteur (mbo), 3. Callcentermedewerker (mbo), 4. Kok (mbo), 5. Doktersassistent (mbo), 6. Wijkverpleegkundige (hbo), 7. Werktuigbouwkundige (hbo/wo), 8. Softwareontwikkelaar (hbo/wo), 9. Accountant (hbo/wo), 10. Wiskundeleraar (hbo/wo).

Wil je weten of deze kansrijke beroepen bij je passen? Klik dan op het beroep waar je voorkeur naar uitgaat en ontdek of dit beroep bij je past. Of laat je direct (om)scholen tot een kansrijk beroep.

Kansrijke beroepen

Kansarme beroepen

Naast kansrijke beroepen bestaan er ook beroepen waar steeds minder vraag naar is. Beroepen waar je veel concurrentie zult ondervinden als je een baan zoekt. Wat zijn met andere woorden momenteel* kansarme beroepen?

1. Facilitair medewerker (lager/mbo), 2. Receptionist (lager/mbo), 3. Magazijnmedewerker (lager/mbo), 4. Tekstverwerker of typist (lager/mbo), 5. Conciërge (mbo), 6. Onderwijsassistent (mbo), 7. Secretaresse (mbo), 8. Officemanager (mbo/hbo), 9. Boekhouder (mbo/hbo), 10. Verzekeringsagent (hbo)

*Bron: UWV 2017

Deze twee lijstjes zijn niet compleet maar laten wel al een aantal dingen duidelijk zien:

  1. Er zijn alleen kansrijke beroepen vanaf middelbaar en hoger niveau. Voor mensen met geen opleiding of een lagere beroepsopleiding zijn er naar verhouding weinig beroepen waar het voor werkgevers moeilijk is om aan personeel te komen.
  2. Voor de kansarme beroepen geldt dat het vaak ondersteunende functies zijn die als gevolg van automatisering en robotisering verdwijnen.
  3. Voor de kansrijke beroepen geldt dat er op middelbaar niveau vooral vraag is naar technisch personeel. In de horeca is er veel vraag naar koks.
  4. Op middelbaar en hoger niveau zijn sommige medische vacatures lastiger te vervullen. Zoals die van huisartsassistenten, bepaalde verpleegkundigen en sommige medisch specialisten.
  5. Op hoger niveau is er vooral vraag naar mensen op het gebied van techniek, ICT en onderwijs.

Niet alle kansrijke beroepen zijn toekomstbestendig

Voor sommige beroepen waar nu veel vraag is naar personeel, geldt dat deze op termijn gaan verdwijnen als gevolg van robotisering en automatisering. Dit blijkt ook wel uit de top 30 van veelgevraagde functies en hun toekomstbestendigheid. Wil je weten of hoe kansrijk jouw beroep is? Ga dan naar de beroepenzoeker en vind je beroep. Bij elk beroep is door middel van een percentage aangegeven hoe groot de kans is dat dit beroep gaat verdwijnen als gevolg van automatisering en robotisering.

BEROEPENZOEKER

Zelfsturende auto

Van een kansarm beroep naar een kansrijk beroep

Voor mensen die nu een beroep uitoefenen waarop de kans groot is dat dit beroep (binnenkort) gaat verdwijnen is het zaak dat zij hun horizon gaan verleggen. Ben of was je gelukkig in je baan, zoek dan naar werk dat veel overlap vertoont qua gevraagde persoonlijkheidskenmerken. Taxichauffeur is bijvoorbeeld een beroep dat onder druk staat waardoor er steeds minder vraag zal zijn naar de taxichauffeurs zoals wij die nu kennen.

Als taxichauffeur werk je zelfstandig en ben je veel onderweg (hoge score op het persoonlijkheidskenmerk realistisch). Daarnaast scoort het beroep taxichauffeur ook hoog op het kenmerk ondernemend. Omdat het in dit beroep van belang is dat je werkzaamheden initieert en verantwoordelijkheid neemt. Andere beroepen die hoog scoren op deze twee kenmerken zijn bijvoorbeeld politieagent, kok, beroepsmilitair of cipier. Op deze wijze kan je dus zoeken naar verwante beroepen qua persoonlijkheidskenmerken. Voor sommige beroepen geldt dat deze onbereikbaar zullen zijn qua gevraagde opleiding en opleidingsniveau maar er zullen ook beroepen zijn waarvoor je met een relatief korte opleiding of omscholingstraject in aanmerking komt.

KANSRIJKE OPLEIDINGEN

Kies niet alleen een studie op basis van beroepsperspectief

Het volgen van een studie waarmee je werk kunt vinden waar nu veel vraag naar is, is geen garantie voor succes. Nog niet heel lang geleden konden zelfs mensen die afgestudeerd waren aan een technische universiteit niet snel een baan vinden. Iets dat nu bijna ondenkbaar is. Dus als je nu enkel en alleen ICT gaat studeren omdat er veel vraag is naar programmeurs, is dat de verkeerde motivatie. Allereerst zal je niet gelukkig worden als het werk niet bij je persoonlijkheid past en ten tweede kan je niet altijd voorspellen of er over vijf jaar bijvoorbeeld nog veel vraag is naar dit type werk. Wellicht is er tegen die tijd veel meer concurrentie op de arbeidsmarkt. Omdat bijvoorbeeld veel mensen om dezelfde reden voor een ICT opleiding hebben gekozen of door externe ontwikkelingen (technisch, economisch, demografisch). Laat je met andere woorden niet alleen leiden door de kans op een baan na je opleiding. Kies vooral ook een opleiding die je echt aanspreekt, waarvan je denkt dat deze goed bij je past.

Uiteraard kan je in je studie- en beroepskeuze wel proberen rekening te houden met wat je aanspreekt én waar de kans op werk redelijk tot goed is. Overweeg je bijvoorbeeld een opleiding psychologie op hbo niveau, een opleiding met een slecht arbeidsperspectief (weinig kans op werk), overweeg dan een andere studie waarbij je later ook mensen onderzoekt en helpt. Bijvoorbeeld hbo verpleegkunde. Op deze wijze kan je toch de studie kiezen die bij je past en vergoot je je kans op werk. 

DOE DE TEST