Big Five Beroepen

De Big Five persoonlijkheidstheorie ligt aan de basis van veel persoonlijkheidstests. Ook bij assessments en voor loopbaanadvies wordt vaak gebruik gemaakt van een Big Five persoonlijkheidstest. De Big Five persoonlijkheidstheorie maakt onderscheid tussen vijf persoonlijkheidsdimensies. Deze zijn extraversie, vriendelijkheid, emotionele stabiliteit, openheid en ordelijkheid. Het idee achter het gebruik van een persoonlijkheidstest bij loopbaanvraagstukken is dat je het beste een werkomgeving kunt vinden die past bij je persoonlijkheid. Hierdoor presteer je beter en ben je gelukkiger. Dit is goed voor de werknemer en werkgever. Voor sommige functies is het bijvoorbeeld van belang dat je zeer extravert bent en voor weer andere functies kun je beter hoger scoren op vriendelijkheid. Bekijk per persoonlijkheidsdimensie welke beroepen hier goed bij passen of doe meteen de Big Five test en ontdek hoe je zelf scoort.

DOE DE BIG FIVE TEST

Big Five Beroepen

Extraversie

Extraverte mensen houden van werk waarbij ze met mensen moeten omgaan en waarin uitdagingen liggen. Werk moet niet te saai zijn. Een hoge score op extraversie is vooral handig in sectoren als management, marketing, sales en het onderwijs. Introverte mensen houden van werk waarbij ze heel zelfstandig kunnen opereren, lekker hun eigen gang kunnen gaan en dingen moeten uitzoeken. Voorbeelden van sectoren die introverte mensen aanspreken zijn de accountancy, wetenschap en technologie.

Extraverte beroepen

Introverte beroepen

 

Vriendelijkheid

Vriendelijke mensen houden van werk waarbij ze iets kunnen betekenen voor andere mensen. Een hoge score op vriendelijkheid is vooral handig in sectoren als de gezondheidszorg en het onderwijs. Mensen die lager scoren op vriendelijkheid houden van werk waarbij ze hun eigen doelen en ambities kunnen waarmaken. Ze kunnen goed impopulaire maatregelen nemen en werken onder competitieve omstandigheden. Voorbeelden van sectoren waarin deze mensen goed functioneren zijn sales, bestuur en directie en ordehandhaving.

Vriendelijke beroepen

Competitieve beroepen

 

Ordelijkheid

Ordelijke mensen kunnen veel verschillende soorten werk doen. Een hoge score op ordelijkheid is vooral handig in sectoren en beroepen waarin het van belang is dat je een zelfstarter bent, goed kunt organiseren, nauwkeurigheid belangrijk is en fouten vervelende gevolgen hebben. Voorbeelden van dit soort sectoren zijn management en organisatie, installatie en onderhoud, accountancy en administratie. Mensen die lager scoren op ordelijkheid zijn van nature wat chaotischer, houden van variatie in hun werk en kunnen goed improviseren. Dat kan handig zijn in functies waarbij flexibiliteit heel belangrijk is.

Ordelijke beroepen

Chaotische beroepen (waarbij je veel moet improviseren)

 

Emotionele stabiliteit

Emotioneel stabiele mensen kunnen veel verschillende soorten werk doen. Een hoge score op emotionele stabiliteit is vooral handig in sectoren en beroepen die risico’s en stress met zich mee brengen en waar je een grote verantwoordelijkheid hebt. Mensen die wat lager scoren op emotionele stabiliteit houden van werk waarin ze hun eigen tempo kunnen volgen, waar niet teveel druk op hen wordt uitgeoefend en waar het van belang is alert en attent te zijn. Maar ook voor creatieve beroepen kan het nuttig zijn om gevoeliger of neurotisch van aard te zijn.

Emotioneel stabiele beroepen

Neurotische beroepen

 

Openheid

Met openheid wordt de mate waarin je open staat voor nieuwe ervaringen bedoeld. Mensen die hoger scoren op dit kenmerk zijn van nature vrij nieuwsgierig en bekijken zaken op een andere en vaak originele manier. Hun creativiteit maakt dat ze in veel sectoren en functies kunnen werken. Mensen die lager scoren op openheid voor ervaringen houden van voorspelbaarheid in het werk en zijn wat traditioneler. Dat is handig in sectoren waarin het van belang is dat je volgens bestaande regels en procedures werkt.

Open beroepen

Traditionele beroepen (waarbij procedures erg belangrijk zijn)

 

Tot slot

Bovenstaande lijst met beroepen is uiteraard niet uitputtend en bovendien maar een manier om te laten zien hoe je vanuit jouw persoonlijkheid naar een beroep kunt kijken. Bovendien geldt voor veel beroepen dat een combinatie van scores gewenst is. Voor sommige beroepen is bijvoorbeeld een hogere score op extraversie in combinatie met een hoger score op vriendelijkheid gewenst. Terwijl voor andere extraverte beroepen geldt dat je juist weer niet te vriendelijk moet zijn maar een competitievere instelling wenselijker is. Wil je weten wat jouw Big Five persoonlijkheidsprofiel is? Doe dan de Big Five test.