Creatieve beroepen

Bij creatieve beroepen denken mensen vaak aan een beeldhouwer, kunstschilder, meubelmaker of acteur. Maar je kunt ook denken aan andere, minder voor de hand liggende beroepen waarvoor het van belang is dat je creatief bent. Voor sommige creatieve beroepen hoef je niet over een artistieke vaardigheid als schilderen of acteren te beschikken maar gaat het meer om je vermogen origineel te zijn, je fantasie te gebruiken. Een verslaggever bijvoorbeeld die zaken op een andere manier bekijkt, een startend ondernemer met een goed idee of een leraar die steeds nieuwe lessen bedenkt, zijn ook voorbeelden van creatieve beroepen. Er bestaan met andere woorden veel verschillende soorten creatieve beroepen.

Ontdek welke creatieve beroepen bij je passen en doe de gratis beroepskeuzetest!

DOE DE TEST

Creatieve beroepen

Vijf typen van creatieve beroepen

Elk beroep, ook een creatief beroep, is te karakteriseren aan de hand van minimaal nog een ander persoonlijkheidskenmerk. Een reclamemaker is naast creatief over het algemeen ook heel ondernemend. Een beeldend kunstenaar werkt vaak met zijn handen terwijl een schrijver analytisch is en veel nadenkt. Volgens het RIASOC model voor beroepskeuze kun je het persoonlijkheidskenmerk creativiteit (ook wel artistiek genoemd) combineren met nog vijf ander kenmerken. Deze persoonlijkheidskenmerken zijn realistisch, intellectueel, sociaal, ondernemend en conventioneel. Op deze manier ontstaan vijf typen van creatieve beroepen.

Creatief & Realistisch

Met realistisch wordt bedoeld dat iemand een doener is, niet kan stilzitten, graag met zijn of haar handen werkt of machines of apparatuur bedient, graag buiten is en niet bang is om vies te worden. Zeg maar het tegenovergestelde van een kantoorbaan. De combinatie artistiek en realistisch leidt tot beroepen als beeldend kunstenaar, goudsmid, meubelrestaurateur en banketbakker.

Creatief & Intellectueel

Naast creatief kan iemand ook intellectueel zijn. Iemand onderzoekt dan graag dingen en is analytisch van aard. Een architect, futuroloog of een schrijver zijn voorbeelden van beroepen waarbij je creatief en analytisch dient te zijn.

Creatief & Sociaal

Iemand kan naast creatief ook heel sociaal zijn. Hij of zij is mensgericht, wil graag wat voor andere mensen betekenen en is dienstverlenend ingesteld. Een leraar in het basisonderwijs, vertaler, tolk of decaan zijn voorbeelden van sociale beroepen waarbij je ook creatief dient te zijn.

Creatief & Ondernemend

Voor sommige beroepen geldt dat iemand zowel creatief als ondernemend dient te zijn. Dit zijn de artistieke beroepen waarbij je leiding moet geven, bereid bent risico’s te nemen of veel verantwoordelijkheid draagt. Een galeriehouder of kunsthandelaar is hiervan een mooi voorbeeld. Maar denk ook aan art director, industrieel ontwerper, acteur, redacteur, journalist of modeontwerper.   

Creatief & Conventioneel

Er zijn ook creatieve beroepen waarbij het van belang is dat je naast creatief ook geordend en netjes bent. Werk waarbij het van belang is dat je punctueel en goed georganiseerd bent en betrouwbaar te werk gaat. Denk bijvoorbeeld aan het beroep van een proeflezer, webdesigner en medewerker bij een museum.

 

Aanbod creatieve beroepen blijft ver achter bij de vraag

Dit blijkt uit een analyse naar de samenstelling van de werkzame beroepsbevolking. Deze sluit niet aan bij de persoonlijkheidskenmerken van Nederlanders. De mismatch tussen het aanbod van beroepen en de gewenste beroepen van Nederland blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de beroepsbevolking vooral wordt gedomineerd door beroepen die te typeren zijn als realistisch en conventioneel. Denk bij realistische beroepen aan fysieke beroepen als monteur, bouwvakker en chauffeur. Bij conventionele beroepen kun je denken aan organisatorische beroepen als accountant en administratief medewerker. Niet iedereen ambieert een dergelijk beroep. Aan de andere kant blijft het aanbod van artistieke beroepen ver achter bij het aantal mensen dat graag een creatief beroep zou willen uitoefenen. Tegelijkertijd neemt het belang van creativiteit in het werk wel toe. Mede als gevolg van de robotisering wordt veel werk weggeautomatiseerd en blijven taken over die onder andere een beroep doen op je sociale, probleemoplossend en creatieve vermogens. Dus ben je creatief, wanhoop niet te snel. Wellicht word je geen schilder of zanger, maar creativiteit is een gewilde en toekomstbestendige eigenschap.

Galeriehouder

Vind een creatief beroep

Op zoek naar een creatief beroep? Raadpleeg dan onze beroepenzoeker. Selecteer naast het persoonlijkheidskenmerk ARTISTIEK het andere persoonlijkheidskenmerk dat op jou van toepassing is en ontdek welke beroepen bij je passen.

BEROEPENZOEKER