Werken in de zorg

14 april 2021
Ben je sociaal ingesteld en werk je graag met mensen? Dan is een zorgberoep wellicht iets voor jou. Daarnaast heeft de coronacrisis laten zien dat de zorgsector cruciaal is. De zorgsector is ook nog eens heel groot en toekomstbestendig. Alleen al in Nederland werken er meer dan 1 miljoen mensen in de zorg. Computers en robots nemen steeds meer taken en werkzaamheden van mensen over. Maar in de zorg werk je vooral met en voor mensen. Hierdoor is de zorgsector minder gevoelig voor robotisering. Tot slot is er steeds meer vraag naar personeel in de zorg. Met de gratis beroepskeuzetest ontdek je welke zorgberoepen allemaal bij je passen. Of bekijk eerst onderstaande overzicht met 10 veelvoorkomende zorgberoepen.

zorgberoepen

10 veelvoorkomende zorgberoepen

1. Verpleegkundige

Er is een groot tekort aan verpleegkundigen. Zowel op mbo- als hbo-niveau.
Opleidingsniveau: mbo & hbo
Passende persoonlijkheidskenmerken: Sociaal & Realistisch
Bekijk op verpleegkundige wat de werkzaamheden inhouden, wat je kan verdienen, welke opleidingen je kunt volgen en welke vacatures er zijn. 

 

2. Huisarts

Een huisarts is een echt mensenmens die mensen onderzoekt, helpt en indien nodig doorverwijst naar een medisch specialist.
Opleidingsniveau: wo
Passende persoonlijkheidskenmerken: Intellectueel & Sociaal
Bekijk op huisarts wat de werkzaamheden inhouden, wat je kan verdienen, welke opleidingen je kunt volgen en welke vacatures er zijn.

 

3. Physician assistant

Een physician assistant (PA) is iemand die structureel medische taken van de huisarts of medisch specialist overneemt.
Opleidingsniveau: hbo
Passende persoonlijkheidskenmerken: Sociaal, Intellectueel & Realistisch
Bekijk op physician assistant wat de werkzaamheden inhouden, wat je kan verdienen, welke opleidingen je kunt volgen en welke vacatures er zijn.

 

4. Zorgcoördinator

Ook in de zorg werken veel zorgcoördinatoren. Zij zorgen ervoor dat de juiste zorg bij de juiste mensen terecht komt. 
Opleidingsniveau: hbo
Passende persoonlijkheidskenmerken: Sociaal & Conventioneel
Bekijk op zorgcoördinator wat de werkzaamheden inhouden, wat je kan verdienen, welke opleidingen je kunt volgen en welke vacatures er zijn.

 

5. Doktersassistent

Artsen kunnen eigenlijk niet zonder een doktersassistent. Voorlopig is er genoeg werk voor deze praktijkondersteuners in de zorg.
Opleidingsniveau: mbo
Passende persoonlijkheidskenmerken: Sociaal, Conventioneel & Intellectueel
Bekijk op doktersassistent wat de werkzaamheden inhouden, wat je kan verdienen, welke opleidingen je kunt volgen en welke vacatures er zijn. 

 

6. Tandartsassistent

Een tandartsassistent ondersteunt de tandarts, orthodontist of kaakchirurg bij het uitvoeren van zijn of haar taken.
Opleidingsniveau: mbo
Passende persoonlijkheidskenmerken: Conventioneel, Realistisch en Sociaal
Bekijk op tandartsassistent wat de werkzaamheden inhouden, wat je kan verdienen, welke opleidingen je kunt volgen en welke vacatures er zijn.

 

7. Pedagogisch medewerker

Als pedagogisch medewerker begeleid je groepen kinderen in de kinderopvang.
Opleidingsniveau: mbo
Passende persoonlijkheidskenmerken: Sociaal & Artistiek
Bekijk op pedagogisch medewerker wat de werkzaamheden inhouden, wat je kan verdienen, welke opleidingen je kunt volgen en welke vacatures er zijn. 

 

8. Audicien

Er is onder andere door de vergrijzing steeds meer behoefte aan audiciens die mensen helpen bij het weer beter kunnen horen.
Opleidingsniveau: mbo
Passende persoonlijkheidskenmerken: Sociaal, Intellectueel & Realistisch
Bekijk op audicien wat de werkzaamheden inhouden, wat je kan verdienen, welke opleidingen je kunt volgen en welke vacatures er zijn. 

 

9. Verzorgende IG

Als verzorgende individuele gezondheidszorg (IG) voer je verzorgende, begeleidende en verpleegtechnische werkzaamheden uit.
Opleidingsniveau: mbo
Passende persoonlijkheidskenmerken: Sociaal, Conventioneel & Realistisch
Bekijk op verzorgende IG wat de werkzaamheden inhouden, wat je kan verdienen, welke opleidingen je kunt volgen en welke vacatures er zijn.

 

10. Bedrijfsarts

Als bedrijfsarts is het je doel om werknemers gezond en fit te houden.
Opleidingsniveau: wo
Passende persoonlijkheidskenmerken: Sociaal, Intellectueel en Realistisch
Bekijk op bedrijfsarts wat de werkzaamheden inhouden, wat je kan verdienen, welke opleidingen je kunt volgen en welke vacatures er zijn.

zorgberoep

Welke zorgberoepen passen bij jou?

Voor vrijwel alle beroepen in de zorg geld dat deze hoog scoren op het kenmerk ‘sociaal’ uit de Riasoc persoonlijkheidstheorie. Daarnaast scoren de meer specialistische beroepen, zoals dat van een tandarts of ziekenhuisarts, hoog op ‘intellectueel’. Maar veel beroepen in de zorg scoren ook hoog op het kenmerk ‘realistisch’. Bij een realistisch beroep werk je veel met je handen en zit je weinig stil. Zeg maar het tegenovergesteld van een kantoorbaan. Met de gratis beroepskeuzetest kun je ontdekken of je over deze persoonlijkheidskenmerken beschikt en welke zorgberoepen bij jou passen.

BEROEPSKEUZETEST

Groot tekort aan mensen in de zorg

In de zorgsector is er een tekort aan personeel. Volgens het UWV hebben veel zorginstellingen moeilijk vervulbare vacatures. Ziekenhuizen en instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg hebben moeite om hun vacatures in te vullen. Vooral verpleegkundigen op mbo- en hbo-niveau zijn erg lastig te vinden. Maar er is ook een grote vraag naar verzorgenden IG. Eveneens is er veel vraag naar mensen in de zogenaamde medisch-technische beroepen.  Zoals een audicien, opticien, optometrist en mondhygiënist. Tot slot is er ook een tekort ontstaan naar medewerkers in de kinderopvang. Wel worden er in vergelijking met vroeger hogere eisen gesteld aan pedagogische medewerkers die in de kinderopvang willen gaan werken. De zorgsector heeft eveneens te lijden onder de vergrijzing. Als je kiest voor een beroep in de zorg, kies je dus voor een kansrijk en toekomstbestendig beroep.