Droomberoepen van kinderen

9 juli 2019, update 23 januari 2020
‘1 op de 5 brugklassers werkt later in droomberoep’ was de kop van een groot onderzoek van CBS in samenwerking met GION, een onderzoeksinstituut van de Rijksuniversiteit van Groningen. Deze conclusie werd door de landelijke media massaal overgenomen en schetst het beeld dat maar liefst 20% van de kinderen later gaat doen waar zij van droomden. Nadere bestudering van de cijfers laat zien dat de werkelijkheid iets subtieler is. Sterker nog, 90% van de kinderen weet helemaal niet wat ze willen worden of komt in een andere branche terecht dan gedroomd. Daarnaast blijkt dat jongens heel andere droomberoepen hebben dan meisjes. Wat volgens de onderzoekers van de OESO zorgelijk en ongewenst is.

droomberoepen kinderen

10% van de brugklassers komt in branche van droomberoep terecht

Een meer correcte kop van het onderzoek zou geweest zijn dat 1 op de 10 kinderen terecht komt in de branche van zijn of haar droomberoep. Want de helft van de brugklassers wist wat ze later wilden worden en daarvan eindigt een vijfde in de branche van zijn of haar droomberoep. Dat is 10% van alle brugklassers. 90% wist het dus nog niet of is ergens anders terechtgekomen. En door te zeggen dat iemand in de branche van zijn of haar droomberoep te werken komt, is de kans op een droombaan opeens een stuk groter. Stel dat een jongen piloot wil worden maar door omstandigheden vliegtuigmonteur wordt, dan is de droom van die jongen volgens het CBS en GION toch uitgekomen. Want hij werkt immers in de vliegtuigbranche.

 

Grote verschillen tussen jongens en meisjes in beroepskeuze

Wat betreft droombanen hebben jongens heel andere voorkeuren dan meisjes. Net als bij volwassenen is er sprake van grote verschillen tussen beide seksen. In de grotemensenwereld zijn er beroepen waarbij 90% of meer mensen van hetzelfde geslacht werkzaam zijn. Bijna 100% van alle timmermannen en lassers zijn bijvoorbeeld man en bij apothekersassistenten en tandartsassistenten is meer dan 95% vrouw. Zie het artikel ‘Wat zijn nu mannenberoepen en vrouwenberoepen?’. Bij jongens en meisjes ziet de top 10 van gedroomde beroepen die werkelijkheid wordt er ook totaal anders uit. En ook hier geldt dat de jongens vooral gaan voor technische of fysieke beroepen en meisjes vooral een voorkeur hebben voor een baan in de zorg of het onderwijs.

Droomberoepen van jongens

De top vijf van droomberoepen van jongens in de brugklas is piloot (7%), (interieur)architect (6%), baan in de IT-branche (6%), politieagent (5%) en automonteur (4,5%). Kijk je vervolgens naar de jongens die werkzaam zijn in de bedrijfstak waarover zij als brugklasser droomden, dan ziet de top tien er als volgt uit.

 1. Timmerman (46 %)
 2. Automonteur (23 %)
 3. Applicatieprogrammeur (20 %)
 4. Bouwkundig- of interieurarchitect (17 %)
 5. Beroep in IT-branche (17 %)
 6. Kok (17 %)
 7. Politieagent (10 %)
 8. Militair (8 %)
 9. Advocaat (7 %)
 10. Piloot (6 %)

De top 10 wordt aangevoerd door timmermannen. Van alle jongens die timmerman wilde worden, is bijna de helft (46 %) daadwerkelijk timmerman geworden. Bij de jongens die piloot wilden worden, kwam uiteindelijk slechts 6% terecht in de bedrijfstak van piloten en vliegtuiginstructeurs.

Droomberoepen van meisjes

De top vijf van droomberoepen van meisjes in de brugklas is kapper (9%), dierenarts (6%), dierenverzorger (5,5%), docent basisonderwijs (5%) en kinderverzorger (5%). Kijk je vervolgens naar de meisjes die later als volwassene in de bedrijfstak waarover zij als brugklasser droomden werken, dan ziet de top tien er als volgt uit.

 1. Kinderverzorger (41 %)
 2. Docent basisonderwijs (34 %)
 3. Verzorgende thuiszorg (26 %)
 4. Kapper (16 %)
 5. Schoonheidsspecialist (10 %)
 6. Advocaat (8 %)
 7. Politieagent (6 %)
 8. Bouwkundig- of interieurarchitect (6 %)
 9. Dierenarts (2 %)
 10. Dierverzorger (2 %)

In de top 10 van meisjes staat het beroep van kinderverzorger op de eerste plaats. Van alle meisjes in de brugklas die ervan droomden om later beroepsmatig kinderen te gaan verzorgen, ging 41 % daadwerkelijk aan de slag in de bedrijfstak van kinderverzorgers. Van alle meisjes die dierenverzorger of dierenarts wilden worden, kwam uiteindelijk bij slechts 2% deze wens uit.

 

Vooral gedroomde beroepen op middelbaar niveau komen uit

Wat valt nog meer op als je kijkt naar de top 10 van droomberoepen bij meisjes en jongens? Zowel bij de meisjes als jongens zijn het vooral de gedroomde beroepen op middelbaar niveau die realiteit worden. Bij meisjes zijn dat de kinderverzorgers en docenten in het basisonderwijs. Bij jongens zijn dat de timmermannen en automonteurs. En in de top 10 van zowel de meisjes als jongens komen (interieur)architecten, advocaten en werken bij de politie voor.

 

Carrièreverwachtingen van jongeren zijn verouderd en onrealistisch

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) vindt het heel zorgelijk dat meisjes en jongens heel verschillende en vaak traditionele verwachtingen hebben over hun carrière. Uit onderzoek blijkt dat meisjes en jongens ongeveer hetzelfde scoren op toetsen. Er is dus volgens het OESO geen reden waarom jongens dan geschikter zouden zijn voor techniek en meisjes voor het onderwijs. 15-jarige jongens verwachten bijvoorbeeld veel vaker een baan te vinden in de wetenschap of techniek dan 15-jarige meisjes. "Het suggereert dat de carrièreverwachtingen van jongeren verouderd en onrealistisch zijn", aldus de deskundigen in het rapport. Volgens de onderzoekers moet er op school meer voorlichting gegeven worden over opleidingen en beroepen.

kind met drone

Nieuwe droomberoepen

De lijstjes met droomberoepen van kinderen zijn tot stand gekomen bij een onderzoek in 1999 en 2000. In die tijd stond internet nog in de kinderschoenen, had nog niemand gehoord van een SEO-specialist en moest Facebook nog opgericht worden. Er kan in een periode van bijna 20 jaar dus heel veel gebeuren, ook in de beroepenwereld. Dus als je het zo bekijkt komen nog best veel kinderen terecht in hun gedroomde werkomgeving. Hoeveel mensen zullen over 20 jaar, als gevolg van bijvoorbeeld robotisering, een beroep uitoefen wat nu nog niet bestaat? Als kind en volwassene kun je daar bijna niet op anticiperen. Je kunt wel rekening houden met de competenties van de toekomst en je realiseren dat er altijd werkzaamheden overblijven die robots voorlopig nog niet kunnen uitvoeren.

Wat is mijn droomberoep?

Benieuwd naar jouw droomberoep? Doe dan de gratis beroepskeuzetest en ontdek binnen 5 minuten welke toekomstbestendige en veelgevraagde beroepen jou het meest aanspreken.

BEROEPSKEUZETEST