Wat zijn contactberoepen?

Contactberoepen zijn beroepen waarbij je voor je werk contact met mensen moet maken of geen of nauwelijks afstand kan bewaren. Een rijinstructeur zal naast iemand in de auto moeten zitten. Een kapper moet iemands haar vasthouden om het te knippen en een arts zal voor een diagnose iemand moeten kunnen aanraken. Er zijn veel beroepen waarbij menselijk contact onvermijdelijk is. Je kan daarbij onderscheid maken tussen (para)medische en niet-medische contactberoepen.

Welke contactberoepen spreken jou aan?

contactberoepen

Medische en paramedische contactberoepen

Een medicus is formeel een geneeskundige. In Nederland zijn dat artsen en tandartsen. Naast medici zijn er nog heel veel andere mensen die voor hun werk medische handelingen verrichten. Dit zijn de zogenaamde paramedici.  Hieronder staan tien veelvoorkomende medische en paramedische contactberoepen.

1. Huisarts

2. Tandarts

3. Chirurg

4. Cardioloog

5. Orthopeed

6. Verpleegkundige

7. Verzorgende IG

8. Fysiotherapeut

9. Verloskundige

10. Doktersassistent

 

Naast de klassieke geneeskunde zij er ook beroepen op het gebied van alternatieve geneeswijzen waarbij contact met een patiënt onvermijdelijk is. Een acupuncturist, homeopaat en chiropractor zijn bekende voorbeelden van professies op het gebied van alternatieve geneeswijzen.

Er bestaan ook (para)medische beroepen zonder noemenswaardig contact met mensen. Denk bijvoorbeeld aan een patholoog, radioloog en laborant. Dit zijn beroepen waarbij onderzoek wordt verricht zonder dat een patiënt hierbij aanwezig hoeft te zijn.

 

Niet-medische contactberoepen

Naast de medische contactberoepen zijn er ook niet-medische contactberoepen. Ook dit zijn beroepen waarbij het noodzakelijk is om op korte afstand van iemand anders te zijn of een ander persoon aan te raken. Alleen is er bij deze beroepen geen sprake van het verlenen van gezondheidszorg.

1. Rijinstructeur

2. Masseur

3. Kapper

4. Schoonheidsspecialist

5. Pedicure

6. Politieagent

7. Horecamedewerker

8. Taxichauffeur

9. Pedagogisch medewerker

10. Leerkracht

contactberoep

Kenmerken contactberoepen

Volgens de theorie voor beroepskeuze kan je beroepen indelen op basis van zes persoonlijkheidskenmerken. Deze zijn realistisch, intellectueel, artistiek, sociaal, ondernemend en conventioneel. Veel contactberoepen scoren hoog op sociaal. Zoals beroepen in de zorg en persoonlijke verzorging. Maar er zijn ook contactberoepen die op andere kenmerken hoog scoren. Vooral op het kenmerk ondernemerschap. Voor veel ondernemende beroepen is het onvermijdelijk dat je in contact komt met mensen. Soms moet je in een ondernemend beroep de orde handhaven, mensen managen of heb je veel klantcontact.

Wil je weten hoe jij scoort op de zes kenmerken voor beroepskeuze en welke beroepen bij jou passen? Doe dan de beroepskeuzetest.

BEROEPSKEUZETEST