Wat is de belastbaarheid van een beroep?

4 juli 2024
Belastbaarheid zegt iets over de last die iemand kan dragen, zowel lichamelijk als geestelijk. Wanneer iemand meer doet dan hij of zij aankan, is er sprake van overbelasting. Belastbaarheid is dus persoonlijk. Bij het vinden van werk is het daarom van belang rekening te houden met iemands belastbaarheid. Want het ene beroep zal fysiek heel zwaar zijn terwijl een ander beroep alleen geschikt is voor iemand die goed met stress kan omgaan. Hieronder laten we zien wat voor soorten belastbaarheid er bestaan. Ook laten we 10 beroepen zien met een hoge fysieke belastbaarheid en 10 beroepen met een hoge psychische belastbaarheid.

belastbaarheid beroep

Soorten belastbaarheid

Er zijn verschillende vormen van belastbaarheid. Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) maakt onderscheid tussen 5 vormen van belastbaarheid. Deze vijf vormen kan je weer samenvoegen in twee hoofdcategorieën van belastbaarheid.

1. Fysieke belastbaarheid

In welke mate is iemand in staat lichamelijke taken uit te voeren zonder fysieke klachten te krijgen of oververmoeid te raken. Denk hierbij aan activiteiten als tillen, dragen, langdurig staan, knielen, hurken en lopen.

2. Cognitieve belastbaarheid

Is welke mate is iemand in staat om mentale taken uit te voeren zonder overspannen of geestelijke vermoeid te raken. Denk hierbij aan plannen en organiseren, probleemoplossend vermogen en besluitvaardigheid.

3. Emotionele belastbaarheid

In welke mate is iemand in staat om stressvolle situaties en emotionele druk te weerstaan zonder dat dit leidt tot stress of paniek. Denk hierbij aan omgaan met werkdruk, omgaan met conflicten en stressbestendigheid.

4. Sociale belastbaarheid

In welke mate is iemand in staat om effectief met anderen te communiceren en samen te werken zonder overmatige stress te krijgen of oververmoeid te raken. Denk hierbij aan dingen als kunnen samenwerken met collega's, omgaan met klanten, teamwork, het onderhouden van relaties en netwerken.

5. Zintuiglijke belastbaarheid

In welke mate is iemand in staat prikkels van de zintuigen te verdragen zonder overbelast te raken. Dus kan iemand tegen geluid, licht, geur, smaak en aanraking. Sommige mensen zijn erg gevoelig voor een van deze prikkels en kunnen daardoor niet goed functioneren als ze vaak in aanraking komen met deze prikkels.

 

Fysieke belastbaarheid en psychische belastbaarheid

Bij bovenstaande 5 vormen van belastbaarheid worden vaak samengevoegd tot twee hoofdcategorieën van belastbaarheid. Namelijk fysieke belastbaarheid en psychische belastbaarheid. Fysieke belastbaarheid is voor mensen vaak een reden om van baan te veranderen. Bijvoorbeeld als het gevolg van een blessure of ouderdom. De psychische belastbaarheid is een samenvoeging van de cognitieve, emotionele, sociale en zintuigelijke belastbaarheid. Want als iemand te veel belast wordt met een van deze vormen zal hij of zij stress ervaren wat tot psychische klachten kan leiden. Hieronder staan 10 beroepen met een hoge fysieke belastbaarheid en 10 beroepen met een hoge psychische belastbaarheid. 

 

10 beroepen met een hoge fysieke belastbaarheid

1. Bouwvakker: Tilt zware materialen, moet veel lopen, werkt in ongemakkelijke houdingen en werkt vooral staand.

2. Timmerman: Veelvuldig tillen, zagen en hameren van materialen, vaak in verschillende werkhoudingen.

3. Verhuizer: Moet zware meubels en dozen, vaak over trappen en door smalle doorgangen, tillen en dragen.

4. Steigerbouwer: Monteert en demonteert steigers. Moet hiervoor veel tillen en lopen.

5. Metselaar: Moet vaak stenen en cement tillen en langdurig werken in een gebogen of knielende houding.

6. Schoonmaker: Moet vaak en onder tijdsdruk fysiek inspannend werk leveren. Zoals boenen, schrobben en het verplaatsen van schoonmaakapparatuur.

7. Loodgieter: Moet vaak in verschillende posities werken (bukkend, zittend, staand) en zwaar gereedschap tillen om vervolgens buizen, wastafels, wc’s etc. te monteren.

8. Fysiotherapeut: Moet patiënten fysiek ondersteunen, begeleiden bij oefeningen en massages uitvoeren. Dit vereist fysieke inspanning en uithoudingsvermogen.

9. Sportinstructeur: Moet vaak fysieke oefeningen demonstreren en trainen met cliënten. Hiervoor moet de instructeur zelf een hoog niveau van fysieke fitheid hebben.

10. Landmeter: Werkt vaak buitenshuis en moet lange afstanden lopen en daarbij zware meetapparatuur dragen en navigeren door ruw terrein.

 

10 beroepen met een hoge psychische belastbaarheid

1. CEO: Is verantwoordelijkheid voor de hele organisatie, inclusief strategische beslissingen, financiële prestaties en crisisbeheer.

2. Arts: Heeft grote verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het leven van patiënten, werkt vaak onder tijdsdruk en met veel emotionele stress.

3. Docent: Moet altijd alert zijn, geduld hebben en kunnen omgaan met diverse gedragsproblemen.

4. Politieagent: Komt in aanraking met gevaarlijke situaties, moet de orde handhaven en onder druk snel beslissingen kunnen nemen.

5. Verpleegkundige: Zorgt voor patiënten in vaak stressvolle en emotioneel zware omstandigheden met onregelmatige en lange werktijden.

6. Advocaat: Hoge werkdruk, strikte deadlines en de verantwoordelijkheid om klanten in nood juridisch te helpen.

7. Maatschappelijk werker: Krijgt te maken met complexe sociale problemen en moet daarbij ondersteuning bieden aan vaak kwetsbare mensen.

8. Militair: Wordt uitgezonden naar conflictgebieden en moet dan werken onder extreme druk en de omstandigheden die zeer gevaarlijk zijn.

9. Systeembeheerder: Moet problemen op IT-gebied voorkomen en oplossen. Dit vraagt vaak om snelle reacties bij technische storingen.

10. Verkeersregelaar: Moeten om kunnen gaan met stressvolle situaties zoals verkeersopstoppingen en ongeduldige of agressieve bestuurders.

 

Beroepen met een lage belastbaarheid

Niet alle beroepen scoren hoog op een vorm van belastbaarheid. Zo bestaat werk van een receptionist voornamelijk uit het beantwoorden van telefoons, het verwelkomen van bezoekers en licht administratieve taken. Ook het werk van een data-entry medewerker zal niet snel als erg belastend worden gezien. Andere voorbeelden van beroepen met een lage tot gemiddelde belastbaarheid zijn bijvoorbeeld een administratief medewerker, inpakker of kleermaker. Allemaal beroepen die je relatief zelfstandig, zonder tijdsdruk en vaak thuis of in een kantoor kan uitvoeren waarbij je geen of nauwelijks fysieke inspanningen hoeft te verrichten. Uiteraard blijft het bij elk beroep belangrijk om voldoende pauzes te nemen en te letten op je fysieke houding.