Sociale beroepen

Sociale beroepen zijn beroepen waarbij je andere mensen helpt, verzorgt of iets leert. De bekendste voorbeelden van sociale beroepen zijn die in de zorg of het onderwijs. Zoals een verpleger of leraar. Maar denk ook aan beroepen in het bedrijfsleven met veel klantcontact. Zoals een coach of een serveerster. 

Wil je weten of sociale beroepen bij je persoonlijkheid passen? Doe dan eerst de gratis beroepskeuzetest.

BEROEPSKEUZETEST

Ontdek hieronder de vijf typen van sociale beroepen of raadpleeg de complete beroepenlijst met sociale beroepen.

Sociale beroepen

Vijf typen van sociale beroepen

Wat sociale beroepen echt onderscheidt van andere beroepen is het intensieve contact met andere mensen met het doel iets voor hen te betekenen. Die andere mensen kunnen bijvoorbeeld patiënten, leerlingen, klanten, studenten en burgers zijn. En het contact kan bestaan uit fysieke verzorging, psychische hulp, doceren of klantenservice. Er bestaan met andere woorden veel verschillende soorten sociale beroepen. 

Elk beroep, ook een sociaal beroep, is te karakteriseren aan de hand van minimaal nog een ander persoonlijkheidskenmerk. Een HR manager is naast sociaal over het algemeen ook ondernemend. Een masseur werkt vaak met zijn handen terwijl een internist analytisch is en veel nadenkt. Volgens het RIASOC model voor beroepskeuze kun je het persoonlijkheidskenmerk sociaal combineren met nog vijf ander kenmerken. Deze persoonlijkheidskenmerken zijn realistisch, intellectueel, artistiek, ondernemend en conventioneel. Op deze manier ontstaan vijf typen van sociale beroepen.

Sociaal & Realistisch

Met realistisch wordt bedoeld dat iemand een doener is, niet kan stilzitten, graag met zijn of haar handen werkt of machines of apparatuur bedient, graag buiten is en niet bang is om vies te worden. Zeg maar het tegenovergestelde van een kantoorbaan. De combinatie sociaal en realistisch leidt tot beroepen als ambulancechauffeurgymleraarmasseur en verloskundige.

Sociaal & Intellectueel

Naast sociaal kan iemand ook intellectueel zijn. Iemand onderzoekt dan graag dingen en is analytisch van aard. Een audicienfysiotherapeut of huisarts zijn voorbeelden van beroepen waarbij je sociaal en onderzoekend dient te zijn.

Sociaal & Artistiek

Iemand kan naast sociaal ook heel artistiek zijn. Hij of zij is creatief, houdt van vormgeving en kunst of is fantasievol. Een leraar in het basisonderwijs, vertalertolk of decaan zijn voorbeelden van sociale beroepen waarbij je ook creatief dient te zijn.

Sociaal & Ondernemend

Voor sommige beroepen geldt dat iemand zowel sociaal als ondernemend dient te zijn. Ondernemend kan inhouden dat je risico’s dient te nemen, veel beslissingen in een korte tijd moet nemen, dingen initieert of opstart of dat je een grote verantwoordelijkheid hebt. Een politicus is hiervan een goed voorbeeld. Als politicus dien je het algemeen belang (sociaal) en leg je verantwoording af over het vertrouwen dat mensen je hebben gegeven. Andere voorbeelden van sociale en ondernemende beroepen zijn oberstewardessaccountmanager of rechter.   

Sociaal & Conventioneel

Er zijn ook sociale beroepen waarbij het van belang is dat je naast sociaal ook punctueel en goed georganiseerd bent en betrouwbaar te werk gaat. Denk bijvoorbeeld aan beroepen als doktersassistent, WMO consulent, maatschappelijk werker, zorgcoördinator of bibliothecaris.

Beroepenlijst met sociale beroepen

Fitnesstrainer

Vind een Sociaal beroep

Op zoek naar een sociaal beroep dat bij je past? Raadpleeg dan onze beroepenzoeker. Selecteer naast het persoonlijkheidskenmerk SOCIAAL eventueel een ander persoonlijkheidskenmerk en het maximale opleidingsniveau en ontdek welke sociale beroepen voldoen aan je voorkeuren.

BEROEPENZOEKER